CCF INGENIERIA va ser fundada a l’any 2003 per Carlos Castelló Fenollosa, Enginyer de camins, Canals i Ports de la promoció 1.992.
Els començaments de la empresa han marcat el seu caràcter de voluntat de servei a la Empresa de Construcció.
  • ccf ingenieria
  • ccf ingenieria
  • ccf ingenieria
  • ccf ingenieria
  • ccf ingenieria
  • ccf ingenieria
  • ccf ingenieria